Преподаватели

Преподавател 1

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 13 години

Skills: Бизнес - администрация

Courses: 2

Преподавател 2

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 13 години

Skills: Малък и среден бизнес

Courses: 1

Преподавател 3

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 13 години

Skills: Оперативно счетоводство

Courses: 0

Преподавател 4

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 13 години

Skills: Икономика и мениджмънт

Courses: 1

Преподавател 5

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 12 години

Skills: Земеделие и разтителна защита

Courses: 5

Преподавател 6

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Skills: Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

Courses: 0