Преподаватели

Преподавател 5

Специализирани курсове по Разтителна защита
Обучения по професии:

621060     Фермер                 6210601     Земеделец     втора     22.07.2009 г.
622020     Озеленител             6220202     Парково строителство и озеленяване     втора     22.07.2009 г.
621020     Техник в лозаровинарството     6210201     Лозаровинарство     трета     22.07.2009 г.

Skills

0%
Земеделие и разтителна защита

My Courses