Преподаватели

Преподавател 1

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 13 години

Специалист: Бизнес - администрация

Общо: 2 Урок(уроци)

Преподавател 2

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 13 години

Специалист: Малък и среден бизнес

Общо: 1 Урок(уроци)

Преподавател 3

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 13 години

Специалист: Оперативно счетоводство

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 4

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 13 години

Специалист: Икономика и мениджмънт

Общо: 1 Урок(уроци)

Преподавател 5

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 12 години

Специалист: Земеделие и разтителна защита

Общо: 5 Урок(уроци)

Преподавател 6

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

Общо: 0 Урок(уроци)