Лектори

Лектор 1
Лектор 1 Компютърна грамотност

Website: http://www.pm-kn.com

Email: pmkonsulting@abv.bg

Общо: 4 Сесия(и)

Лектор 2
Лектор 2 Компютърна грамотност

Website: http://www.pm-kn.com

Email: pmkonsulting@abv.bg

Общо: 5 Сесия(и)

Лектор 3

Website: http://www.pm-kn.com

Email: pmkonsulting@abv.bg

Общо: 5 Сесия(и)

Лектор 4
Лектор 4 Пожарна безопастност

Website: http://www.pm-kn.com

Email: pmkonsulting@abv.bg

Общо: 4 Сесия(и)

Лектор 5
Лектор 5 Английски език

Website: http://www.pm-kn.com

Email: pmkonsulting@abv.bg

Общо: 3 Сесия(и)

Предстоящи събития

Не са намерени артикули