Примерен курс

Продавач - консултант

  • 00:00:00
  • 10
  • 5
  • 1 Урок(уроци)

Знания и умения по професия ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
Курсът обхваща следните знания и умения: 

1. Организация на дейността в търговския обект. 1.1 Култура на търговското обслужване в търговския обект. 1.2 Методи за продажба в търговския обект. 1.3 Документиране и оформяне на продажбите на клиентите – касова бележка и фактура. Отчитане и документиране на продажбите – касови отчети, стоково-паричен отчет. 1.4 Съвременни форми за търговско обслужване – плащане с дебитни и кредитни карти, стоков кредит. 2. Учебна практика.
Организация на обучението:

Център е лицензиран от Националната агенция за професионално образование за провеждане на обучение по професия ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ с лиценз № 201112927.

Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма на обучение. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра. Обучението в задочна и онлайн форма е достъпно в цялата страна. Срок на обучение: Има 2 вида курсове - петседмични и индивидуални. Разпределение на часовете:
- петседмичен курс: 2 пъти седмично по 2 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка Цена:
- при групово обучение 240 лв
- при индивидуално обучение 288 лв
- За курсисти, които не са посещавали курсове и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 150 лв.
- За курсистите изпитът и издаването на документ са безплатни. Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията. Сертификат: Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по професия ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Short Description

Професия ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ - рофесионално обучение с придобиване на удостоверение за квалификация. Има 2 вида курсове - петседмични и индивидуални.

Тест