Събития

Оператор в производството на облекл

Оператор в производството на облекл

  • Starts: Събота, 22 Октомври 2016 03:00 PM
  • Ends: Петък, 30 Декември 2016 12:00 AM
  • Цена:
    $35

Trainers

Лектор 1

Лектор 1

Компютърна грамотност

Лектор 2

Лектор 2

Компютърна грамотност

Event Description

Степен на професионална квалификация:   І /първа/

Общ брой уч. часове : 300 часа;

Входно ниво на образование: основно или средно образование

Форма на обучение: дневна

Организационна форма : квалификационен курс

Обяснителни бележки:

Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на І /първа/ степен на професионална квалификация.

Професионалното обучениеп по програма „А” , завършва с полагане на изпит по теория и практика за придобиване на професионална квалификация по професия „Шивач”.

Завършено професионално обучение с придобиване на І степен на професионална квалификация се удостоверява със„Свидетелство за професионална квалификация”.

Предстоящи събития

Не са намерени артикули