Събития

Курс по част от професията „Фермер”

Курс по част от професията „Фермер”

  • Starts: Сряда, 01 Февруари 2017 10:30 AM
  • Ends: Вторник, 28 Февруари 2017 12:50 PM

Trainers

Лектор 3

Лектор 3

ЗБУТ

Event Description

Курс по част от професията „Фермер” от 150 часа с издаване на удостоверение на Министерство на образованието.

Обучението е на модули и обхваща важни теми от професия „Фермер“, специалност „Земеделец“. Към 150 часовия курс е включен 18 часовия курс по Опазване компонентите на околната среда.
Такъв курс с издаване на  Удостоверение за завършено обучение по част от професията с професионално направление с код 621 е необходим на:


•    Бенефициентите по Подмярка 6.1 – "Стартова помощ за млади земеделски производители" при подаване на заявка за второ плащане.
•    Кандидатите за получаване на подпомагане по схемата за млади земеделски стопани, които трябва да  предоставят до 1 декември на годината на подаване на заявлението за кандидатстване, удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа, според изискванията на Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Предстоящи събития

Не са намерени артикули