Събития

Агроекология

Агроекология

  • Starts: Сряда, 01 Март 2017 08:00 AM
  • Ends: Сряда, 31 Май 2017 12:50 PM

Trainers

Лектор 3

Лектор 3

ЗБУТ

Event Description

Агроекология - Курс по опазване компонентите на околната среда в земеделието – 18 часа.
Агроекологично и биологично обучение, включващо обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор с продължителност 18 часа.

Това обучение е необходимо на:


•    Бенефициентите по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ с цел коректно изпълнение на бизнес плана в срок до 36 месеца от сключването на договора за предоставяне на финансовата помощ.
•    Бенефициентите мярка 11 „Биологично земеделие“ до 31 декември на втората година от първото одобрение на заявлението за подпомагане по съответното направление.
•    Бенефициентите по мярка 10 „Агроекология и климат” съответно подмярка 10.1 - Плащания за ангажименти, свързани с агроекологията и климата и подмярка 10.2 - Опазване на застрашени от изчезване местни породи и сортове, важни за селското стопанство.
•    Всички земеделски стопан, които работят по Агроекологичните мерки по ПРСР 2014-2020.

Предстоящи събития

Не са намерени артикули