Курсове - категории

Попитай

Офис - мениджър

  • 00:00:00
  • 15
Price: Попитай

Офис – мениджър – код 346010

Професионално обучение за придобиване на трета квалификационна степен.
Предлагани специалности и техните кодове:
Бизнес администрация – 3460101
Прием: След завършено средно образование
Хорариум: 960 учебни часа, от които 300 уч часа са присъствени
Форма на обучение: Задочна

Обучението приключва: с полагане на държавен изпит по теория и практика и издаване на Свидетелство за професионалнa квалификация по образец 3 – 54 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Подходящо е за лица завършили средно образование без придобита квалификация и професия, лица с висше образование без практически опит в дадената професия, лица с желание и мотивация да упражняват конкретната професия.

След завършване на обучение се придобиват следните умения:
• Организационни и управленски – дава инструкции,
• упражнява контрол и взема решения,
• реализация на проектите,
• контролира спазването на сроковете;
• Координация между главния офис и клоновете;
• Извършване на оперативна и административна дейност;
• Комуникативни умения и способност за работа в екип;
• Подържане и създаване на конакти с партньори и клиенти;
• Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.
Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления

Малки групи, Модерна учебна база на комуникативно място

За да се информирате за началото на курса, моля посетете секция „График”.

Short Description

Функцията на офис-мениджърът е свързана с обработка на информация, координиране и осигуряване на нормалното протичане на на дейността в офиса или предприятието.

Тест