Курсове - категории

Специалност „Шивачество”

Степен на професионална квалификация:   І /първа/

Общ брой уч. часове : 300 часа;

Входно ниво на образование: основно или средно образование

Форма на обучение: дневна

Организационна форма : квалификационен курс

Обяснителни бележки:

Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на І /първа/ степен на професионална квалификация.

Професионалното обучениеп по програма „А” , завършва с полагане на изпит по теория и практика за придобиване на професионална квалификация по професия „Шивач”.

Завършено професионално обучение с придобиване на І степен на професионална квалификация се удостоверява със„Свидетелство за професионална квалификация”.

Свидетелство за професионална квалификация по професия „ Шивач ” , дава възможност за продължаване на професионалното обучение- „Оператор в производството на облекло”, „Моделиер”, „Технолог” и др.

Short Description

Курса е с продължителност три месеца. Получавате " СВИДЕТЕЛСТВО за ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ". Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Lessons

  • [Lesson] Част 1 Продължителност: 04:25
  • [Lesson] Част 2 Продължителност: 02:13
  • [Lesson] Част 3
    Продължителност: 04:25
  • [Lesson] Част 4
    Продължителност: 04:25

Тест

Обсъди с нашия преподавател

Преподавател 1

Преподавател 1

Бизнес - администрация
Преподавател 2

Преподавател 2

Малък и среден бизнес
Преподавател 4

Преподавател 4

Икономика и мениджмънт