"ПИ ЕМ КОСУЛТИНГ" ПИ ЕМ КОСУЛТИНГ ООД - Обучителен център

Потърсете Вашия курс

в базата от дистанционни и присъствени курсове.

Нашите нови курсове започват от януари 2017

Възползвайте се от възможностите на дистанционното обучение.


Най-популярни курсове

Възползвайте се от възможностите на дистанционното обучение
или се запишете за нашите присъствени курсове.

Популярни семинари & курсове

дистанционни и присъствени.

Растителна защита

Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба – за придобиване на сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията.

Free . 5Урок(ци) . 1Приложение(я)

Курс по Английски език - ниво ELEMENTARY

Курс по Английски език - ниво ELEMENTARY

Free . 0Урок(ци) . 0Приложение(я)

Курс по Английски език - ниво PRE-INTERMEDIATE

Курс по Английски език - ниво PRE-INTERMEDIATE

Free . 0Урок(ци) . 0Приложение(я)

Курс по Английски език - ниво INTERMEDIATE

Курс по Английски език - ниво INTERMEDIATE

Free . 0Урок(ци) . 0Приложение(я)

Шивач

Курса е с продължителност три месеца. Получавате " СВИДЕТЕЛСТВО за ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ". Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

$420
. 4Урок(ци) . 0Приложение(я)

Продавач - консултант

Професия ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ - рофесионално обучение с придобиване на удостоверение за квалификация. Има 2 вида курсове - петседмични и индивидуални.

$425
. 0Урок(ци) . 0Приложение(я)
0
Общо курсове
0
Общо обучаеми
0
Безплатни семинара
0
Преподаватели и лектори

Изпробвайте нашите безплатни курсове

Възползвайте се от възможностите на дистанционното обучение или се запишете за нашите присъствени курсове.

Изпробвайте нашите безплатни курсове

Нашите нови курсове започват от януари 2017 Възползвайте се от възможностите на дистанционното обучение.

Офис - мениджър

Функцията на офис-мениджърът е свързана с обработка на информация, координиране и осигуряване на нормалното протичане на на дейността в офиса или предприятието.

Free . 0Урок(ци) . 0Приложение(я)

Растителна защита

Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба – за придобиване на сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията.

Free . 5Урок(ци) . 1Приложение(я)

Курс по Английски език - ниво ELEMENTARY

Курс по Английски език - ниво ELEMENTARY

Free . 0Урок(ци) . 0Приложение(я)