Новини

Професии и специалности на ЦПО

Център за професионално обучение (ЦПО) към "ПИ ЕМ Консултинг" ООД е лицензиран за провеждане на обучения по 41 професии и специалности.

Обхванати са широк кръг икономически, офис и индустриални професии, професии в областта на строителството и селското стопанство и туризма. Може да се запознаете с пълния списък тук.