Новини

ЦПО към Пи Ем Консултинг ЕООД организира поредица от 3 обучителни семинара на тема:„Устойчиво земеделие с ефективно използване на ресурсите и възобновяемите енергийни източници“
Дата на провеждане на семинар 3: 06 август 2021 г.

2021 07 08 pokana

ЦПО към Пи Ем Консултинг ЕООД организира поредица от 3 обучителни семинара на тема: „Устойчиво земеделие с ефективно използване на ресурсите и възобновяемите енергийни източници“

2021 06 21