Контакти

ПИ ЕМ КОСУЛТИНГ ООД

предлага разнообразни възможности за сътрудничество в сферата на фирменото обучение и повишаването на квалификацията на персонала.

ЦПО

Центърът е лицензиран от НАПОО

Лицензия No.200912775 / 22.07.2009

Телефон: +359.78.550850


Консултански услуги

Проектно финансиране по Евро програми;

Дейности в областта на управлението;

Счетоводни и одиторски дейности


Адрес:

ул. Цар Освободител № 168, ет. 3

2500, Кюстендил, общ. Кюстендил

България


За връака с нас

Email: pmkonsulting@abv.bg

Webiste: www.pm-kn.com

Telephone: +359.78.550850

Напишете Вашето съобщение