Издавани от ЦПО документи

Издавани от ЦПО документи за професионална квалификация

1. Сертификат на ЦПО към "ПИ ЕМ Консултинг"
2. Свидетелство за професионална квалификация (образец)
3. Удостоверение за професионално обучение (образец)
4. Свидетелство за валидиране на професионална квалификация (образец)
5. Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия (образец)
6. EUROPASS Приложения

pm-sertificate-
svidetelstvo-
svidetelstvo-
udostoverenie-prof-
udostoverenie-prof-


Какво е Europass?
Пет документа, които помагат Вашите умения и квалификации да бъдат ясно и лесно разбираеми в Европа:

Два от документите са достъпни за попълване от европейските граждани:

- Автобиографията помага да представите ефективно и разбираемо Вашите умения и квалификации; Можете да създадете Вашето CV онлайн, като използвате онлайн ръководството или изтеглите образеца за попълване, примерите и инструкциите.
- Езиков Паспорт е инструмент за самооценка на езиковите умения и квалификации; Можете да създадете Вашия Езиков паспорт онлайн, като използвате онлайн ръководството или изтеглите образеца за попълване, примерите и инструкциите.

Три от документите се издават от организации в сферата на образованието и обучението:
- Europass мобилност описва знанията и уменията, придобити в друга европейска страна.
- Приложение към сертификат описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение. Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина.
- Приложение към диплома описва знанията и уменията, придобити от лицата, завършили висше образование. Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния документ за образователна степен, с което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина.

Разпространението на Europass документите е безплатно.