За нас

about.jpg

ПИ ЕМ КОСУЛТИНГ ООД

предлага разнообразни възможности за сътрудничество в сферата на фирменото обучение и повишаването на квалификацията на персонала. Имаме опит в успешното развитието и управлението на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси” и ОП „Конкурентоспособност”.

about2.jpg

ЦПО

Центърът е лицензиран от НАПОО (лиценз N 200912775 от 2009 г.). Центърът, със седалище в гр. Кюстендил. Предлага се проф. обучение по широк кръг икономически, офис и индустриални професии, професии в областта на строителството и селското стопанство и туризма.

about3.jpg

Консултански услуги

Области на нашите компетенции. - Проектно финансиране по Евро програми; - Дейности в областта на управлението; - Счетоводни и одиторски дейности.