За нас

ПИ ЕМ КОСУЛТИНГ ООД

предлага разнообразни възможности за сътрудничество в сферата на фирменото обучение и повишаването на квалификацията на персонала.
Имаме опит в успешното развитието и управлението на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси” и ОП „Конкурентоспособност”.

ЦПО

Центърът е лицензиран от НАПОО (лиценз N 200912775 от 2009 г.).
Центърът, със седалище в гр. Кюстендил. Предлага се проф. обучение по широк кръг икономически, офис и индустриални професии, професии в областта на строителството и селското стопанство и туризма.

Консултански услуги

Области на нашите компетенции.
- Проектно финансиране по Евро програми;
- Дейности в областта на управлението;
- Счетоводни и одиторски дейности.