Преподаватели

Преподавател 7

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 15 години

Специалист: Административно обслужване

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 8

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Икономическа информатика

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 9

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Продавач - консултант

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 10

Website: http://www.pm-kn.com482030 Оператор на компютър

Опит: 11 години

Специалист: Текстообработване

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 11

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Машини и системи с ЦПУ

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 12

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 12 години

Специалист: Технология на машиностроенето

Общо: 0 Урок(уроци)