Преподаватели

Преподавател 37

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Производство на кулинарни изделия и напитки

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 38

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Производство на кулинарни изделия и напитки

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 39

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Обслужване на заведения в обществено хранене

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 40

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 41

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 42

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Организация на туризма и свободното време

Общо: 0 Урок(уроци)