Преподаватели

Преподавател 31

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Парково строителство и озеленяване

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 32

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Организация на хотелиерството

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 33

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Организация на обслужването в хотелиерството

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 34

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Хотелиерство

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 35

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Хотелиерство

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 36

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Общо: 0 Урок(уроци)