Преподаватели

Преподавател 25

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Мазилки и шпакловки

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 26

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Вътрешни облицовки и настилки

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 27

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Външни облицовки и настилки

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 28

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Дограма и стъклопоставяне

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 29

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Лозаровинарство

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 30

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Земеделец

Общо: 0 Урок(уроци)