Преподаватели

Преподавател 18

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Производство на облекло от текстил

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 20

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 15 години

Специалист: Производство на облекло

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 21

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Шивачество

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 22

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Армировка и бетон

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 23

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Зидария

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 24

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Мазилки и шпакловки

Общо: 0 Урок(уроци)