Преподаватели

Преподавател 13

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Заваряване

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 14

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Електрически машини и апарати

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 15

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Електродомакинска техника

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 16

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Промишлена електроника

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 19

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Текстилно производство

Общо: 0 Урок(уроци)

Преподавател 17

Website: http://www.pm-kn.com

Опит: 11 години

Специалист: Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

Общо: 0 Урок(уроци)