Събития

Курс за шивачи

Курс за шивачи

  • Време: 5:20 pm - 10:30 am
  • Лектор: Лектор 2
  • Цена: лв. 20.00

Специалност „Шивачество”

Степен на професионална квалификация:   І /първа/

Общ брой уч. часове : 300 часа;

Входно ниво на образование: основно или средно образование

Форма на обучение: дневна

Организационна форма : квалификационен курс