Събития

Обучение - професионална растителна защита

Обучение - професионална растителна защита

Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба – за придобиване на сертификат  по чл. 83 от Закона за защита на растенията.

І. Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба
Всички земеделски стопани, дистрибутори, консултанти и професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба трябва да притежават сертификат според изискванията на чл. 83 от Закона за защита на растенията. Такъв сертификат могат да придобият след преминато обучение на професионални потребители на ПРЗ.


Времето за провеждане на обученията  се съобразява с участниците!
Форми на обучение : Дистанционна и редовна (делничен ден; съботно- неделна; вечерна)
За записване е необходимо да ни изпратите:

  • попълнено заявление
  • копие на лична карта
  • копие на диплома за средно или висше образование
  • медицинско свидетелство – „Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията „Фермер“, което се удостоверява с медицинско свидетелство.“
  • да заплатите таксата за обучението по приложената банкова сметка и да посочите данни за фактура.