Курсове

Разтителна защита - модул2

Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба – за придобиване на сертификат  по чл. 83 от Закона за защита на растенията.

Изтегляне на лекцията от обучаемите лица

Списък с уроци

Информация за учител

Преподавател 5

Преподавател 5

  • Специалист:
  • Опит: 12 години
  • Website: http://www.pm-kn.com
  • Специализирани курсове по Разтителна защитаОбучения по професии: 621060     Фермер                 6210601     Земеделец     втора   ...