Курсове

Оператор в производството на облекло

Оператор в производството на облекло

Степен на професионална квалификация:   І /първа/

Общ брой уч. часове : 300 часа;

Входно ниво на образование: основно или средно образование

Форма на обучение: дневна

Организационна форма : квалификационен курс

Обяснителни бележки:

Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на І /първа/ степен на професионална квалификация.

Професионалното обучениеп по програма „А” , завършва с полагане на изпит по теория и практика за придобиване на професионална квалификация по професия „Шивач”.

Завършено професионално обучение с придобиване на І степен на професионална квалификация се удостоверява със„Свидетелство за професионална квалификация”.