Вашите сертификати

Сертификат за умения

image

С настоящото се удостоверява, че Super User успешно приключи Продавач - консултант Курс.

Brandan White

Course Instructor

Сертификат No: varsita7DF620151009

Вид на курса

Компютри и информатика

Име на курса

Продавач - консултант

Търсене