Вашите сертификати

Сертификат за умения

image

С настоящото се удостоверява, че Super User успешно приключи Продавач - консултант Курс.

David Anderson

Course Instructor

Сертификат No: varsita3B5220151009

Дата на издаване: 22 Февруари 2016

Вид на курса

Малък и среден бизнес

Име на курса

Продавач - консултант

Търсене